Miljöklassificering för läkemedel på FASS.se

den 10 oktober 2005

Idag den 10 oktober inleds publicering av miljöinformation om läkemedel på läkemedelsportalen fass.se, med syfte att ge relevant och förståelig information för olika användare. Projektet är det första i sitt slag i världen. Bakom miljöklassificeringen står en arbetsgrupp med Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen LIF, Läkemedelsverket, Stockholms Läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.

Dagens publicering av miljöinformation omfattar två läkemedelsgrupper: medel mot depression och protonpumpshämmare (medel mot magsår). För de berörda produkterna finns nu miljöinformationen inlagd på FASS webbplats (se länk i högerspalten).

- Vi har nu tagit fram och testat en modell som alla parter är överens om, säger Bengt Mattsson, ordförande i LIFs miljökommitté. Arbetet med de första produkterna har visat att metoden fungerar. Nu kan vi gå vidare.

Tidplanen innebär att närmast ligger klassificering av två produktgrupper, hormoner och antibiotika, där det redan är känt att de kan ha miljöeffekter och där det därför bedömts som viktigt att snabbt komma ut med klassificeringen. Arbetet på dessa två grupper inleds nu, och beräknas vara klart kring årsskiftet.

Läkemedelsindustriföreningens styrelse har tagit beslut att för den fortsatta genomgången av samtliga läkemedel skall därefter ordningsföljden vara densamma som den Läkemedelsförmånsnämnden använder för sin hälsoekonomiska genomgång av samtliga befintliga läkemedel. Genom att använda det schemat kommer de största och viktigaste läkemedelsgrupperna att täckas relativt snabbt, medan mindre grupper med mindre användning ligger längre ned i prioriteringsordningen.

- Vi kan inte säga exakt hur lång tid den totala genomgången kommer att ta, säger Bengt Mattsson, men vi har en femårsplan. Inom den tidsperioden bör vi vara färdiga. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Bengt Matsson
Ordförande i LIF:s miljökommitté
070-575 7332

Pressmeddelandets avsändare är Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket och Stockholms Läns Landsting.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies