Ny föreskrift för kosmetiska och hygieniska produkter

den 22 december 2005

En ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter träder i kraft från den 30 december 2005. Föreskriften har nummer 2005:13.

Ändringarna innebär bland annat att:

  • Fyra ämnen förbjuds som doftingrediens. Det är Costusolja, 7-Etoxi-4-metylkumarin, Hexahydrokumarin och Perubalsam
  • En förlängning av tidsgränsen för provisoriskt tillåtna hårfärgämnen till antingen den 31 augusti 2006 eller den 31 december 2006
  • Tre azofärgämnen förbjuds. Det är CI 12150, CI 20170 och CI 27290.
  • Konserveringmedlet Benzethonium chloride får utvidgad användning och tillåts även i produkter som ska sitta kvar på huden
  • Methylisothiazolinone tillåts som separat konserveringsmedel. Ämnet har tidigare förekommit i kombination med Methylchloroisothiazolinone.

 

Produkter som innehåller de ämnen som förbjuds i föreskriften får inte släppas ut på marknaden av tillverkare eller importör och inte heller säljas eller överlåtas till slutkonsument från och med den 31 mars 2006.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies