Nya data om HRT och livmodercancer

den 29 april 2005

Ny publikation om HRT från den engelska Million Women Study

Nya resultat (Lancet;2005;365, April 30:1543–51) från en stor studie i England (Million Women Study) tillför viktig information om effekterna av hormonbehandling i klimakteriet (HRT) men påverkar inte Läkemedelsverkets aktuella värdering av balansen mellan nytta och risk vid kortare tids användning av HRT.

Behandling med en viss typ av HRT, tibolon (Livial), har i denna studie visat sig öka risken för cancer i livmoderslemhinnan, framför allt efter längre tids användning. Risken för endometriecancer var ungefär fördubblad efter >3 års användning jämfört med risken för en kvinna som aldrig använt HRT. Storleken på riskökningen kan uttryckas så att bland 1 000 kvinnor, som använder Livial i 5 år, beräknas att 2,7 extra fall av endometriecancer inträffar.

Resultaten visar även att den vanligaste formen av HRT, dvs. kombinationsbehandling med östrogen (kvinnligt könshormon) och gestagen (gulkroppshormon), inte ökar risken för cancer i livmoderslemhinnan och i vissa fall t.o.m. innebär ett skydd mot sådan cancer. När HRT ges med enbart östrogen till kvinnor, som har sin livmoder kvar, ses däremot en måttlig riskökning för endometriecancer, vilket är en sedan tidigare välkänd negativ effekt av sådan behandling.

Läkemedelsverket rekommenderar att HRT endast förskrivs till kvinnor med uttalade symtom på östrogenbrist, som påverkar livskvaliteten negativt. Behandlingen bör ges under kortast möjliga tid och med lägsta effektiva dos (se Behandlingsrekommendation). Oklara blödningar hos en kvinna efter menopaus, oavsett om hon behandlas med HRT eller ej, bör föranleda utredning för att utesluta cancer i livmoderslemhinnan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies