Påminnelse om att paracetamol (t.ex. Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan påverka behandlingen med warfarin (Waran)

den 3 augusti 2005

Paracetamol (som finns receptfritt i bland annat Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv) kan öka effekten av warfarin (Waran) om paracetamol används under flera dagar. Fenomenet är känt sedan tidigare, men en ny publicerad studie gör att Läkemedelsverket vill påminna om detta.

I produktinformationen, i bipacksedeln och i FASS finns sedan tidigare uppgifter om att paracetamol kan påverka effekten av warfarin (Waran).

Nu har ytterligare en studie publicerats som visar att hos patienter som fick paracetamol i maximal dygnsdos ökade effekten av warfarin.

Den nya studien stärker ytterligare behovet av tätare kontroll av protrombinkomplex (PK) för att följa INR-värdet om man börjar använda höga doser (1,5 gram eller mer dagligen) av paracetamol under mer än tre dagar och samtidigt medicineras med warfarin.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies