Rapport om generisk förskrivning i januari

den 22 december 2005

Läkemedelsverkets slutrapport av regeringsuppdraget ”Generisk förskrivning” kommer att inlämnas till regeringen den 10 januari 2006.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies