Se upp för solen vid användning av NSAID-innehållande geler och plåster

den 25 maj 2005

Inför den kommande sommarsäsongen vill Läkemedelsverket påminna om att inte utsätta behandlade hudytor för direkt solljus vid användning av följande läkemedel för utvärtes bruk:

  • Orudis gel
  • Zon gel
  • Siduro gel
  • Ibumetin gel
  • Ipren gel
  • Flector medicinskt plåster


Preparaten innehåller olika typer av så kallade NSAID-läkemedel, och används för behandling av lätt till måttlig smärta i samband med muskel- eller ledskador. Orudis, Zon och Siduro innehåller den verksamma substansen ketoprofen, Ibumetin och Ipren innehåller ibuprofen och Flector innehåller diklofenak.

När den behandlade huden utsätts för solljus finns en risk för ljuskänslighet (fotosensibilisering) som kan medföra hudbesvär såsom eksem och utslag.

Solexponering av behandlad hud bör också undvikas två veckor efter avslutad behandling.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies