Smärtbehandling hos hund och katt

den 7 november 2005

Större medvetande och förståelse för smärtor och smärtfyllda tillstånd hos djur är en av orsakerna till att användningen av smärtstillande läkemedel till hund och katt har ökat de senaste åren.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies