Uppdaterade ansökningsblanketter för godkännande av läkemedel

den 4 november 2005

Kommissionen har publicerat uppdaterade ansökningsblanketter för humana och veterinära läkemedel. Uppdateringen omfattar den nya läkemedelslagstiftningen. En uppdaterad version av riktlinjen för produktresuméer (SPC) har också publicerats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies