Utbytbara läkemedel: två rättsfall avgjorda

den 16 december 2005

Två överklagande mot Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet har nu avgjorts. De läkemedel som domarna avser är Lamotrigin Actavis tablett och Nitrolingual sublingualspray.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies