Utbytbarhet av parallellimporterade läkemedel

den 29 mars 2005

Det har kommit till Läkemedelsverkets kännedom att reglerna för utbyte av läkemedel där det finns parallellimporterade alternativ inte är fullständigt kända. Om man vid förskrivning av ett läkemedel av medicinska skäl anser att det förskrivna läkemedlet inte skall bytas ut skall som bekant rutan ”Får inte bytas ut” signeras.

Förhållandet gäller inte för läkemedel som även parallellimporteras där det parallellimporterade läkemedlet har samma produktnamn som originalet. Det innebär att även om förskrivaren signerat att läkemedlet inte får bytas ut kan ett parallellimporterat läkemedel expedieras i ett sådant fall.

I de fall det finns medicinska skäl att ett parallellimporterat läkemedel inte ska expedieras måste företagsnamnet (innehavaren av försäljningstillstånd) anges på receptet och rutan ”Får inte bytas ut” signeras.

Förskrivs läkemedel via e-recept är det av stor vikt att förskrivaren regelbundet uppdaterar sortimentsregistret. Läkemedelsverket har fått information om att vissa förskrivarsystem för e-recept inte kan hantera tillägg av företagsnamn. För att i så fall förhindra utbyte mellan originalläkemedel och parallellimport med samma produktnamn måste förskrivaren använda pappersrecept.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies