Utvärdering av NSAID-läkemedel avslutad

den 17 oktober 2005

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har efter genomgång av data för icke-selektiva NSAID-läkemedel gällande biverkningar i hjärta-kärl och mag-tarmkanalen samt svåra hudbiverkningar bedömt att inga nya säkerhetsproblem föreligger för dessa preparat.

I dag finns skillnader i produktinformationen riktad till patienter och hälso- och sjukvårdspersonal i de olika medlemsländerna i EU rörande säkerheten för preparaten. I fortsättningen kommer informationen att bli gemensam.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies