Utvärdering av icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAIDs, avseende hjärt-kärlbiverkningar

den 2 augusti 2005

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat icke selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel avseende hjärt-kärlbiverkningar och rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Myndigheten understryker dock att alla patienter bör använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symptomen.

Följande är en översättning av ett pressmeddelande från EMEA:
EMEAs vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har utvärderat tillgängliga data (kliniska studier och epidemiologiska underökningar) om icke-selektiva NSAIDs (antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel) säkerhet avseende hjärt-kärlbiverkningar. Utvärderingen påbörjades efter en begäran från EU-kommissionen i juni 2005.

Efter en genomgång av tillgänglig dokumentation om risken för blodpropp (speciellt hjärtinfarkt och slaganfall) och i avvaktan på en pågående utredning om andra säkerhetsfrågor rekommenderar CHMP inga förändringar av råden till patienter och förskrivare.

CHMP understryker följande punkter:

  • Icke-selectiva NSAIDs används i stor omfattning och är effektiva läkemedel vid behandling av ledinflammation och andra smärtsamma tillstånd.
  • Läkemedelsvalet bör baseras på den totala säkerhetsprofilen för icke-selektiva NSAIDs (t.ex. risk för mag-tarmbiverkningar) som anges i produktinformationen samt individuella riskfaktorer.
  • Alla patienter bör emellertid använda lägsta effektiva dos av icke-selektiva NSAIDs under den kortaste tid som behövs för att motverka symtomen.

CHMP utreder för närvarande tillgänglig dokumentation om mag-tarmbiverkningar och allvarliga hudbiverkningar av icke-selektiva NSAIDs och väntas i september 2005 kunna ge en övergripande syn på de säkerhetsaspekter som berörts här.

Kommentarer

  1. De icke-selectiva NSAIDs som ingått i utvärderingen är: diclofenak, etodolak, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, meloxikam, nabumeton, naproxen and nimesulid.
  2. En tidigare genomgång påvisade en ökad risk för blodproppskomplikationer såsom hjärtinfarkt eller slaganfall för selektiva NSAIDs (coxiber; celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib and parecoxib), vilket ledde till förändrade förskrivningsrekommendationer. De råden antogs i juni 2005 och kvarstår oförändrade.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies