Utvärdering av risken för hjärt-kärlbiverkningar hos icke-selektiva antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 3 augusti 2005

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har utvärderat så kallade icke-selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID) vad gäller hjärt-kärlbiverkningar. rekommenderar i ett pressmeddelande ingen förändring av läkemedlens användning. Alla patienter bör dock använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symtomen.

Efter att ha gått igenom den dokumentation som finns om risken för blodpropp (speciellt hjärtinfarkt och slaganfall) och i avvaktan på en pågående utredning om andra säkerhetsfrågor rekommenderar EMEAs vetenskapliga kommitté för läkemedel för människor (CHMP) inga förändringar av råden till patienter och förskrivare.

De läkemedel som ingått i utvärderingen är: diklofenak, etodolak, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, meloxikam, nabumeton, naproxen and nimesulid.

Sammanfattning av utvärderingen

  • Icke-selektiva NSAIDs används i stor omfattning och är effektiva läkemedel vid behandling av ledinflammation och andra smärtsamma tillstånd.
  • Läkemedelsvalet bör baseras på den totala säkerhetsprofilen för dessa läkemedel (t.ex. risken för mag-tarmbiverkningar) som anges i produktinformationen samt individuella riskfaktorer.
  • Alla patienter bör dock använda lägsta effektiva dos under den kortaste tid som behövs för att motverka symtomen.

 
CHMP utreder nu den dokumentation som finns om mag-tarmbiverkningar och allvarliga hudbiverkningar av dessa läkemedel. I september 2005 beräkna de kunna ge en övergripande syn på de säkerhetsaspekter som berörts här.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies