10 nya ämnen blir narkotika

den 5 november 2018

Den 12 november 2018 träder beslut om narkotikaklassning av 10 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

I enlighet med beslut fattade av FN:s narkotikakomission (Commission on Narcotic Drugs) om att föra in nya ämnen i 1971 års psykotropkonvention blir följande ämnen narkotika i Sverige från och med den 12 november 2018:

  • AB-CHMINACA
  • AB-PINACA
  • 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)
  • 5F-PB-22
  • UR-144

Samtliga ämnen har tidigare varit reglerade som hälsofarliga varor i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att de nya besluten träder ikraft, kommer ämnena inte längre att regleras som hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Dessutom har svenska regeringen, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande substanser ska klassas som narkotika (SFS 2018:1586):

  • 3-bromometkatinon (3-BMC)
  • Deskloro-N-etylnorketamin (O-PCE)
  • 2-fluorofentanyl
  • 3-kloroetkatinon (3-CEC)
  • Metylklonazepam

Även det beslutet träder ikraft den 12 november.

2-fluorofentanyl har, i likhet med ämnena som förs in i psykotropkonventionen, reglerats som hälsofarlig vara.

Ämnena förs in i förteckning I
Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2018:46). Ändringen innebär att det från och med den 12 november krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Uppgift om internationell förteckning förs in för 4-fluoroamfetamin
FN:s narkotikakomission har även beslutat att föra in 4-fluoroamfetamin i 1971 års psykotropkonvention. 4-fluoroamfetamin är redan narkotika i Sverige och LVFS 2011:10 uppdateras därför med uppgift om internationell förteckning samt synonyma benämningar. I praktiken innebär ändringen framför allt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av 4-fluoroamfetamin i sin kvartalsredovisning till Läkemedelsverket.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktperson

Karolina Rosell
Tillsynsutredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
018-183654

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies