Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar

den 17 januari 2018

Blocadren Depot (timololmaleat) depotögondroppar kommer att avregistreras i Sverige på företagets begäran. Ögonläkare informeras av företaget. En restsituation har nu uppstått då produkterna inte tillhandahålls längre.

Blocadren Depot depotögondroppar är en så kallad beta-blockerare, som sänker trycket i ögat huvudsakligen genom att minska produktionen av vätska i ögat och används vid grön starr (glaukom).

Alternativ

Timosan (timololmaleat) 1 mg/ml depotögondroppar samt Optimol (timololmaleat) 5 mg/ml är tillgängliga alternativ.

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Blocadren Depot kommer att finnas tillgänglig i andra EU-länder. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies