Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning

den 23 mars 2018

Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning kommer att avregistreras 2018-04-01 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. En restsituation har nu uppstått då produkten inte tillhandahålls längre.

Läkemedlet förskrivs idag framför allt inom barnonkologin. Information om avregistreringen kommer även att skickas direkt till berörda kliniker och specialistföreningar.

Alternativ

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning, kommer att finnas tillgänglig i andra EU-länder. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies