Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar

den 7 maj 2018

Läkemedlen Iktorivil 1 mg/ml, koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning och Iktorivil, 2,5 mg/ml, orala droppar, lösning kommer att avregistreras 2018-05-31 respektive 2018-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. En restsituation har redan uppstått för injektionsvätskan och inom kort även för orala droppar.

Iktorivil (klonazepam) används mot olika former av epilepsi. Företaget har informerat berörda kliniker samt läkemedelskommittéer.

Alternativ

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare kan då skapa en motivering via licenssystemet KLAS som finns på eHälsomyndighetens webbplats. I KLAS finns en sökfunktion där man genom att söka på aktiv substans kan få fram de läkemedel som förekommit på licens tidigare. För att få information om vilka läkemedel som går att beställa bör förskrivare kontakta ett apotek innan val av läkemedel görs. Apoteket skickar sedan licensansökan till Läkemedelsverket.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Via Växel 018 - 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies