Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad

den 15 juni 2018

För att ge en så heltäckande behandlingsrekommendation som möjligt har avsnittet för rörotit uppdaterats till att även omfatta läkemedel med ciprofloxacin.

Övriga delar av rekommendationen för akut mediaotit från 2010 påverkas inte. Rekommendationen att i första hand använda Terracortril med Polymyxin B kvarstår.

Den uppdaterade rekommendationen för rörotit finns här på webbplatsen och kommer även att publiceras i nr 3 av tidskriften Information från Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Ulf Olsson, utredare
Telefon: 018-16 77 95

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies