Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

den 29 oktober 2018

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn. Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel.

– Barn är en sårbar patientpopulation och behovet av en förbättrad användning av läkemedel fortsätter att vara angeläget, säger Elin Kimland, projektledare vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att ”öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn, såväl flickor som pojkar” omfattar ett program av olika insatser och ett långsiktigt åtagande för att förbättra barns läkemedelsanvändning.

För att Läkemedelsverkets arbete ska göra största möjliga nytta behövs samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal, myndigheter, andra aktörer inom området samt representanter för barn och föräldrar.

Under året har Läkemedelsverket bidragit till ökad kunskap inom ett antal områden. En statusrapport har idag överlämnats till regeringen. Rapporten sammanfattar det senaste årets aktiviteter och beskriver förslag till aktiviteter under 2019. 

Exempel på aktiviteter som genomförts under året:

 • Publicering av behandlingsrekommendationer för intravenös vätskebehandling till barn
 • Registerbaserad kartläggning av barns och ungdomars användning av sömnläkemedel med fokus på melatonin i samverkan med Socialstyrelsen.
 • Publicering av ett webbaserat informationsmaterial riktat till vårdnadshavare för att bidra till en säkrare och mer korrekt läkemedelsanvändning till barn.
 • Arrangerat möten mellan olika aktörer för att bidra till ökad klinisk läkemedelforskning och samverkan inom barnområdet.

Exempel på förslag till aktiviteter framåt:

 • Behandlingsrekommendation gällande användning av kontrastmedel vid radiologiska undersökningar av barn.
 • Förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel
 • Kartläggning över tillgängligheten av läkemedel anpassade för barn
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

 • Elin Kimland, LiA
  Projektledare
  018-17 46 00
 • Ninna Gullberg
  Utredare
  018-17 46 00
 • Läkemedelsverkets pressfunktion
  018-18 36 25
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies