Brist på Levaxin

den 4 januari 2018

Det råder just nu brist på läkemedlet Levaxin i styrkorna 50, 75, 100 och 125 mikrogram. Övriga styrkor av Levaxin finns i lager, vilket innebär att man kan kombinera/dela tabletter så att man ändå kan ta korrekt dos.

En farmaceut har möjlighet att göra en ändring av receptet, efter bedömning om byte till annan styrka av Levaxin kan ske utan kontakt med förskrivare. Vid tveksamhet ska förskrivaren alltid kontaktas.

Se även 8 kap 9 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt vägledning till föreskrifterna.

För ytterligare information se Takedas webbsida.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Ann-Kristin Arvidsson
Utredare
018-17 47 92

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies