Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel

den 27 april 2018

Idag lanseras ett nytt digitalt informationsmaterial om barn och läkemedel riktat till vårdnadshavare. Syftet är att öka kunskapen och underlätta en säker och korrekt läkemedelshantering.

Detta är, så vitt Läkemedelsverket vet, det första svenska initiativet till ett samlat informationsmaterial om barn och läkemedelshantering riktat till vårdnadshavare i ett digitalt format anpassat till olika mobila enheter. 

– När man ger barn läkemedelsbehandling är det viktigt att det sker på ett säkert och korrekt sätt. Med det här materialet hoppas vi kunna öka kunskapen om barn och läkemedel och underlätta för vårdnadshavare i den hanteringen, säger Elin Kimland, Läkemedelsverket.

En av utmaningarna har varit att ta fram en målgruppsanpassad information inom ett faktatungt område som läkemedelshantering. Det här informationsmaterialet tar avstamp i Läkemedelsverkets kunskapsunderlag ”Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn”.

För att fånga ytterligare synpunkter och behov av förbättringar och förtydliganden finns möjlighet till återkoppling på denna pilotversion till och med oktober 2018. Slutlig version presenteras under slutet av 2018.

Läkemedelsverket har tidigare tagit fram ett motsvarande kunskapsmaterial riktat till vårdpersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Elin Kimland
Läkemedelsverket
018-17 47 67

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies