EMA: Offentlig utfrågning om kinolon- och fluorokinolonantibiotika 13 juni

den 20 april 2018

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, bjuder in till offentlig utfrågning den 13 juni 2018 för att inhämta allmänhetens synpunkter om kinolon- och fluorokinolonantibiotika inom en pågående säkerhetsutredning.

Syftet är att inhämta synpunkter från patienter, läkare, sjuksköterskor, apotekare, forskare och övriga kring hur de ser på risker med kinoloner och fluorokinoloner. EMA utreder även om ytterligare åtgärder kan ge bättre och säkrare användning av dessa antibiotika, som är allmänt använda i EU.

"Den offentliga utfrågningen ger medborgarna möjlighet att bidra till denna översyn. Deras erfarenheter och åsikter kommer att komplettera de tillgängliga vetenskapliga bevisen och berika PRAC:s överläggningar", säger Guido Rasi, EMA:s verkställande direktör. "Offentliga utfrågningar understryker vårt åtagande att inkludera patienter och vårdpersonal i beslutsfattandet."

Den som har intresse av att delta i den offentliga utfrågningen, antingen som talare eller åhörare, ska lämna in en ansökningsblankett till EMA senast den 30 april 2018. EMA hoppas på en bred representation från alla grupper och intressenter i EU.

Mötet sänds också direkt på EMA:s hemsida.

Praktisk information om EMA:s offentliga utfrågningar finns i en video och i en vägledning till deltagare från allmänheten, som förklarar vad man kan förvänta sig av en offentlig utfrågning, hur man registrerar sig och hur EMA väljer talarna.

Mer information: publichearings@ema.europa.eu.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies