EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika

den 14 mars 2018

EMA:s säkerhetskommitté PRAC anordnar mötet för att samla erfarenheter från användare av dessa läkemedel. Syftet är att förstå mer om hur riskerna upplevs och vilka åtgärder som krävs för att minska dessa.

I februari 2017 påbörjade PRAC en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av sällsynta allvarliga biverkningar som framför allt påverkar muskler, leder och nervsystemet. Några av dessa kan kvarstå under en längre tid.

Under tiden som granskningen pågått har EMA observerat ett ökat allmänintresse för säkerheten hos dessa läkemedel.

PRAC ansåg att det skulle vara värdefullt att hålla ett öppet möte för att bättre förstå allmänhetens synpunkter om riskerna som är förknippade med dessa antibiotika och genomförbarheten av åtgärder för säker användning.

Det öppna mötet (public hearing) kommer att äga rum samtidigt som PRAC-kommittén har möte i juni 2018.

Ytterligare information, inklusive en förteckning över vilken information som efterfrågas från allmänheten, en sammanfattning av säkerhetsrisker förknippade med kinolon- och fluokinolonantibiotika, samt praktisk information om hur man deltar och en ansökningsblankett, kommer att publiceras på EMA:s webbplats.

Detta är andra gången som PRAC att håller ett öppet möte under en säkerhetsgranskning av ett läkemedel. Det första tillfället var i september 2017 i samband med granskningen av valproat - ett läkemedel för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies