EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt

den 26 mars 2018

Nyligen publicerade studier antyder att omega-3-fettsyror inte skyddar mot hjärt-kärlsjuksjukdom hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Med anledning av detta kommer den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att utvärdera produkternas nytta och risker utifrån tillgänglig data.

Omega-3´-fettsyror är godkända i många europeiska länder för att, i kombination med andra läkemedel, minska risken för hjärt-kärlsjuksjukdomar hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt.  De används också för att minska nivåerna av triglycerider, vissa typer av blodfetter. När dessa produkter godkändes fanns vissa studier som visade på effekt, även om fördelarna ansågs vara små.
En nyligen publicerad meta-analys1 som inkluderade tio enskilda studier med sammanlagt 78.000 patienter kunde inte visa en statistiskt signifikant minskning i hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt kärlsjukdomar. Dessa resultat bekräftar resultaten från studier som publicerades 20122-4.

Granskningen som nu påbörjas kommer att utföras av EMA:s kommitté för humanläkemedel, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), efter en begäran från svenska Läkemedelsverket. När granskningen avslutats kommer EMA att utfärda rekommendationer angående produkternas användning i EU.

Referenser

  1. Aung T, Halsey J, Kromhout D, et al. Associations of omega-3 fatty acid supplement use with cardiovascular disease Risks: meta-analysis of 10 trials involving 77917 individuals. JAMA Cardiol 2018. doi:10.1001/jamacardio.2017.5205
  2. Kotwal S, Jun M, Sullivan D, Perkovic V, Neal B. Omega 3 Fatty acids and cardiovascular outcomes: systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2012;5:808-18.
  3. Kwak SM, Myung SK, Lee YJ, Seo HG, Korean Meta-analysis Study G. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:686-94.
  4. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, Kostapanos MS, Elisaf MS. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2012;308:1024-33.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Växel 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies