EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation

den 2 mars 2018

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Detta efter flera fall i Tyskland och Spanien av allvarlig hjärninflammation, däribland encefalit och meningoencefalit. Samtidigt meddelar företaget som marknadsför Zinbryta att de har för avsikt att dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

Läkare som förskriver Zinbryta kommer att kontaktas de närmaste dagarna för att få mer information. Under tiden rekommenderas följande åtgärder för läkare och patienter:

Information till läkare

  • Sätt inte in nya patienter på Zinbryta
  • Se över de patienter som i nuläget behandlas med Zinbryta och påbörja alternativ behandling så snart som möjligt.

Information till patienter

  • Avsluta inte medicineringen utan att diskutera med din läkare.
  • Ta kontakt med din läkare vid eventuella frågor.

Företaget kommer också att avsluta pågående kliniska prövningar med Zinbryta. Patienter i kliniska prövningar bör kontakta behandlande läkare inom studien vid frågor.

Zinbryta är ett läkemedel som används för att behandla patienter med skovvis förlöpande former av multipel skleros (MS). Efter en granskning 2017 av läkemedlets effekt på levern begränsades användningen till den grupp patienter som ska ha provat minst två sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av MS och som inte är lämpliga för behandling med andra sådana läkemedel.

Majoriteten av patienterna som har förskrivits Zinbryta har behandlats i Tyskland.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Darius Matusevicius, utredare
Effekt och säkerhet 1
018-17 82 51

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies