EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin

den 23 juli 2018

Hälsorisker för konsumenter kan idag inte uteslutas vid exponering för rester av dietanolamin i livsmedel. Därför har kommittén för veterinärläkemedel hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inlett en undersökning av säkerheten för berörda läkemedelsprodukter.

Kommittén konstaterar att de högsta tillåtna restmängderna av dietanolamin i djur som används till produktion av livsmedel ska utredas.

Dietanolamin har tidigare ansetts vara undantaget från de ämnen där en sådan utredning krävs.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Related information

 

Kontakt

Registrator

018 - 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies