Fem nya ämnen blir narkotika

den 20 juni 2018

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen blir narkotika från och med den 26 juni. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att flualprazolam, nitrazolam, 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE), 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP) och 3-fluoroetamfetamin (3-FEA) ska klassas som narkotika från och med den 26 juni 2018 (SFS 2018:538).

Ämnena förs in i förteckning I

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2018:32). Ändringen innebär att det från och med den 26 juni krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Uppgift om internationell förteckning förs in för sex fentanyler

För sex ämnen, som redan är narkotika i Sverige, uppdateras LVFS 2011:10 med uppgift om internationell förteckning samt synonyma benämningar. Detta i enlighet med beslut fattade av FN:s narkotikakommission (Commission on Narcotic Drugs) om att föra in nya ämnen i 1961 års narkotikakonvention. I praktiken innebär ändringen framför allt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av ämnena akrylfentanyl, 4-fluoroisobutyrfentanyl, furanylfentanyl, karfentanil, ocfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl i sin kvartalsredovisning till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare, Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Telefon: 018-17 49 20

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies