Frankrike manar till försiktighet med bröstimplantat

den 22 november 2018

I sällsynta fall kan det finnas en ökad risk för cancer kopplat till bröstimplantat. Med anledning av en fördjupad granskning och i samband med en kallelse till expertmöte i ämnet uppmanar den franska myndigheten ANSM till försiktighet vid användning av bröstimplantat under tiden som utredningen pågår. Läkemedelsverket har kännedom om ett fåtal fall med cancer relaterad till bröstimplantat i Sverige och följer utvecklingen noga.

Läkemedelsverket samverkar med övriga svenska myndigheter, såsom Socialstyrelsen och IVO, för att ta ställning till eventuella åtgärder på den svenska marknaden. Läkemedelsverkets bedömning är att det ännu är för tidigt för att gå ut med en rekommendation för den svenska marknaden.

För att få kännedom om negativa händelser och tillbud kopplat till medicintekniska produkter måste tillsynsmyndigheter såsom Läkemedelsverket få rapporter från vårdgivare och tillverkare. Läkemedelsverket uppmanar därför till mer rapportering från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket och till tillverkare, då man misstänker att medicintekniska produkter såsom bröstimplantat är inblandade.

Den franska myndigheten påminner i sin skrivelse vårdgivare om att informera patienter före placeringen av bröstimplantat om riskerna i samband med det kirurgiska förfarandet men också om själva implantatet, inklusive associerade risker.

Sedan 2016 är diagnosen BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) inkluderad i WHO´s klassificering. BIA-ALCL är en mycket sällsynt typ av T-cellslymfom som har upptäckts i kapseln runt bröstimplantat.

Om du har bröstimplantat och känner dig orolig, råder vi dig att kontakta din vårdgivare för en dialog.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies