Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs

den 17 september 2018

Företaget Meda flyttar fram sista förbrukningsdatumet med fyra månader för sex tillverkningssatser (batcher) av EpiPen 300 mikrogram. Förlängningen genomförs för att mildra den restsituation som har uppstått. Förlängningen av sista förbrukningsdatum påverkar inte kvalitén eller effekten på adrenalinpennorna.

För att mildra restsituationen har företaget Meda beslutat i samråd med Läkemedelsverket att förlänga utgångsdatumen på sex tillverkningssatser.

De tillverkningssatser av EpiPen 300 mikrogram  adrenalin  injektionspenna som berörs är:

 

LOT-/Batchnummer 

Tillverkarens ursprungliga utgångsdatum

Nytt utgångsdatum

6FA795P

05.2018

09.2018

6FA795N

05.2018

09.2018

7FA318M

10.2018

02.2019

7FA251M

10.2018

02.2019

7FA250C

10.2018

02.2019

7FA318N

10.2018

02.2019

 

Förlängningen av utgångsdatum gäller inte EpiPen jr 150 mikrogram adrenalin injektionspenna. Patienterna måste fortsätta att följa tillverkarens utgångsdatum märkt på EpiPen jr 150 mikrogram adrenalin injektionspenna.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

  • Meda telefon: 08-630 19 00 Epost:info@medasverige.se
  • Läkemedelsverket: telefon 018-17 46 00

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies