Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?

den 11 april 2018

För att förbättra informationskvaliteten, möjliggöra globalt utbyte av läkemedelsinformation och främja patientsäkerheten införs en ny standard för informationsstruktur som kallas Identification of Medicinal Products (IDMP). Läkemedelsverket kommer som en följd av detta göra förändringar av sitt interna produktregister för läkemedelsinformation.

Läkemedelsmyndigheterna i Europa arbetar med omfattande förändringar för att utöka och förbättra den elektroniska hanteringen av läkemedelsinformation. IDMP möjliggör en unik identifiering av läkemedel och beskriver hur information om läkemedlets egenskaper kan delas elektroniskt. Läkemedelsverket kommer som en följd av att IDMP införs att göra förändringar i sitt interna produktregister för läkemedelsinformation. Genom implementeringen av IDMP kommer Läkemedelsverket att ha tillgång till mer läkemedelsinformation i strukturerat format (kodad information som kan utbytas mellan olika system).

Eftersom en lång rad aktörer hanterar läkemedelsinformation har en delaktivitet inom den Nationella Läkemedelsstrategin genomförts för att öka medvetenheten om IDMP samt för att belysa tänkbar nytta och identifiera eventuella risker med att IDMP införs. Via samrådsmöten samt en workshop med deltagare från landsting och regioner, myndigheter, branschorganisationer och professionsföreningar, har olika behov och utmaningar framkommit som nu redovisas i en rapport från Läkemedelsverket i samarbete med eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Med Läkemedelsverket som källägare kan informationens kvalitet och aktualitet upprätthållas, men att förvalta stora informationsmängder är resurskrävande. Läkemedelsverket behöver därför ha ett långsiktigt och nära samarbete med nationella aktörer som exempelvis eHälsomyndigheten, SKL, Inera och Socialstyrelsen. Ett nationellt samarbete är en förutsättning för att Sverige ska kunna implementera de europeiska kraven på strukturerad och standardiserad läkemedelsinformation på ett sådant sätt att det blir till största möjliga nytta för hälso- och sjukvården.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Pinelopi Lundquist, gruppchef
Läkemedel i användning
Tel: 018-17 48 39

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies