Indragning av Fiasp injektionspenna

den 28 juni 2018

Två tillverkningssatser av Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 och HP51021 dras in av företaget Novo Nordisk i Sverige. I ett fåtal fall har insulinlösningen i Fiasp injektionspenna, som används vid behandling av diabetes, innehållit partiklar. Inga andra tillverkningssatser av Fiasp är berörda.

Företaget har kontrollerat prover från de berörda tillverkningssatserna och kontrollerna har visat att insulinpennorna innehåller korrekt mängd insulin. Partiklar kan dock hindra flödet i injektionsnålen vilket kan påverka insulindosen.

Det är alltid viktigt att du, som användare av Fiasp, före injektion inspekterar att insulinlösningen inte innehåller partiklar. Var också uppmärksam på att flödet i nålen fungerar normalt. Instruktion om hur du kontrollerar insulinpennan finns i bipacksedeln.

Förpackningarna är märkta på följande sätt:

Det är endast Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 (utgångsdatum 2019-11) och HP51021 (utgångsdatum 2019-11) som berörs. Patient ska reklamera sin injektionspenna på apoteket.

Bild på Fiasp injektionspenna

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Novo Nordisk kundtjänst
Telefon: 020-98 18 10

Läkemedelsverket
Virve Reiman-Suijkerbuijk, enhetschef
Via växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies