Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm

den 2 mars 2018

Företaget Orifarm uppmanar patienter som har någon förpackning av det luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från tillverkningssatserna 786F00 och 786F01 att uppsöka valfritt apotek för att byta ut defekta produkter. Det är endast produkter med dessa batchnummer som berörs, inga andra Ventoline Diskus-produkter påverkas.

Ventoline-kartong-inhalator

Ventoline-inhalator-bachnr

Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som används för att lindra akuta andningsbesvär. Det används för symptomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Indragningen gäller endast Orifarms Ventoline Diskus 0.2 mg/dos inhalationspulver med batchnummer; 786F00 och 786F01 med utgångsdatum maj 2019. Batchnumren finns angivna på inhalatorns etikett som ett serienummer med sex tecken. Inga andra Ventoline Diskus-produkter påverkas.

De defekta tillverkningssatserna var tillgängliga för försäljning från den 19 september 2017 till den 13 oktober 2017 på apotek. Orsaken till indragningen är att det blivit fel vid tillverkningen vilket gör att doseringen i inhalatorn blivit felaktig och inte stämmer överens med angivet antal på förpackningen. Felet kan leda till att läkemedelsdosen uteblir. Då Ventoline är ett akutläkemedel som kan vara livräddande vid astmaanfall är det av avgörande vikt att användaren kan vara säker på att inhalatorn faktiskt avger doser som förväntat.

Den aktuella defekta tillverkningssatsen har parallellimporterats till Sverige från Holland. Drygt 2 700 förpackningar har sålts i Sverige.

Patienter som har en förpackning av de aktuella tillverkningssatserna hemma uppmanas att uppsöka valfritt apotek och byta ut den mot en ny Ventoline Diskus.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies