Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin

den 10 oktober 2018

Som en försiktighetsåtgärd har Läkemedelsverket beslutat att tillfälligt återkalla de läkemedel till livsmedelsproducerande djur som innehåller hjälpämnet dietanolamin, till dess att risk för konsumenten kan uteslutas. Beslutet träder i kraft den 17 oktober. Injektionsberedningar av flunixin som innehåller dietanolamin kommer fortsatt att kunna användas till hästar förutsatt att dessa tas ur livsmedelskedjan.

– Indragningen av veterinärläkemedel med dietanolamin är en försiktighetsåtgärd. Den information som vi har idag talar för att risken för konsumenten är mycket liten, säger Fredrik Hultén, utredare på Läkemedelsverket.

Substansen dietanolamin ingår som hjälpämne i ett fåtal läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur i Sverige. Den Europeiska kommittén för veterinärläkemedel (CVMP) har gjort bedömningen att det saknas viss information för att kunna utesluta att dietanolamin utgör en risk för konsumenten. Av det skälet återkallar Läkemedelsverket tillfälligt de läkemedel till livsmedelsproducerande djur som innehåller dietanolamin.

Injektionsberedningar av flunixin som innehåller dietanolamin kommer fortsatt att kunna användas till hästar eftersom flunixin bedöms ha en särskild betydelse för hästsjukvården. Behandlade hästar måste tas ur livsmedelskedjan genom anteckning i hästens identitetshandling (det så kallade hästpasset).

Dietanolamin ingår som hjälpämne i fem veterinärläkemedel godkända i Sverige för livsmedelsproducerande djur. De produkter som tillfälligt återkallas är:

  • Tribrissen vet 400mg/ml+80mg/ml injektionsvätska
  • Finadyne vet 50 mg/ml injektionsvätska
  • Cronyxin vet 50 mg/ml injektionsvätska
  • Flunixin N-vet 50 mg/ml injektionsvätska
  • Wellicox 50 mg/ml injektionsvätska

 

Uppdatering 2018-10-16:

Det läkemedel med flunixin som kommer att finnas tillgängligt från och med 17 oktober 2018 för förskrivning och expedition till häst som tagits ur livsmedelskedjan är:

Flunixin N-vet 50 mg/ml injektionsvätska

De övriga läkemedlen, Tribrissen vet 400mg/ml+80mg/ml injektionsvätska,  Finadyne vet 50 mg/ml injektionsvätska, Cronyxin vet 50 mg/ml injektionsvätska samt Wellicox 50 mg/ml injektionsvätska kommer att dras in från marknaden och därmed inte att lämnas ut från apotek från och med 17 oktober 2018.

De läkemedelsförpackningar som lämnats ut från apotek före den 17:e oktober får användas liksom tidigare, således även till livsmedelsproducerande djur. Detta gäller alla de fem aktuella läkemedlen.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Fredrik Hultén, Terapiområdesansvarig, telefon: 018-17 46 06
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies