Influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat

den 11 december 2018

Båda årets upphandlade influensavacciner är nu restnoterade. Det kan fortfarande finnas vaccin kvar hos enskilda vårdgivare, och det finns också en möjlighet att få ett annat influensavaccin, Agrippal, som Läkemedelsverket nu beviljat dispens för.

Den som tillhör en riskgrupp och ännu inte har hunnit vaccinera sig bör kontakta sin vårdgivare för råd. Till riskgrupperna hör exempelvis gravida, personer 65 år och äldre, de som har kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, samt personer med kronisk lever- eller njursvikt, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Tidigare restnoterades ett av årets influensavaccin, Vaxigrip Tetra. Nu är även influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat. Enligt tillverkarna är efterfrågan stor även i övriga Europa vilket leder till svårigheter att få leveranser till enskilda länder.

Vaccinerna har levererats till landstingen enligt prognos och avtal. Prognosen av vaccinbehovet görs av respektive landsting. 

Influensavaccinet Agrippal är ett trivalent vaccin och kommer att tillhandahållas i österrikisk förpackning, under namnet Sandovac, med svensk bipacksedel. Dispensen omfattar 13 000 endosförpackningar.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies