Informationsmöte om Brexit och läkemedel den 5 februari i Uppsala

den 9 januari 2018

Eftermiddagen den 5 februari 2018 håller Läkemedelsverket informationsmöte om hur Brexit kommer att påverka läkemedelsgodkännanden.

Syftet är att ge en statusuppdatering samt praktisk information; det kommer också ges möjlighet att ställa frågor.

Mötet sker på svenska men presentationsmaterialet kommer att vara på engelska.

Agendan kommer att publiceras inom kort och det kommer då även öppnas upp för anmälan.

Antalet deltagare kommer att vara begränsat och vi ser gärna deltagare från läkemedelsföretag som kommer att påverkas av Brexit.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Anna Mäkinen Salmi, enhetschef
Regulatoriska enheten
Tel: 018-17 48 53

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies