Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse

den 27 november 2018

Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, har begärt att få bli entledigad från Läkemedelsverkets styrelse. Begäran har föregåtts av en diskussion om innehållet i hennes jävsdeklaration och redovisning av bisysslor.

Läkemedelverket leds från och med den 1 juli i år av en styrelse. Samtliga styrelseledamöter har – liksom samtliga medarbetare gör minst årligen – fått lämna in en jävsdeklaration och redovisning av bisysslor.

Karin Meyers begäran om entledigande har föregåtts av att verket gjort en preliminär bedömning av hennes deklaration och redovisning.  Avseende Karin Meyer har också verkets relationer till Apotekarsocieteten och dess dotterbolag tagits i beaktande.

Regeringen kommer att besluta om vem som efterträder Karin Meyer.  

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies