Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning

den 11 juni 2018

Läkemedelsverket har tagit fram en lista över läkemedelssubstanser där ett intag av en mindre mängd (t.ex. en enstaka tablett) medför att barnet behöver observeras eller behandlas på sjukhus. För läkemedel innehållande substanserna på listan kan Läkemedelsverket komma att kräva barnskyddande förpackning, främst om inte läkemedelsform eller formulering i övrigt kan anses reducera risken.

Listan är inte uttömmande och Läkemedelsverket kan därutöver komma att kräva barnskyddande förpackning även för läkemedel med andra substanser där det bedöms befogat. Listan baseras på bl.a. Giftinformationscentralens erfarenhet av händelser samt en bedömning av substansers egenskaper.

För att undvika att barn oavsiktligt får i sig läkemedel bör de som grundregel förvaras utom deras räckhåll. För vissa läkemedel finns det dock anledning att därutöver försvåra barns åtkomst genom att förpacka läkemedlen på ett mer skyddat sätt såsom blisterförpackning eller burk/flaska med barnskyddande förslutning.
 
Det är viktigt att notera att också andra substanser än de på denna lista kan utgöra väsentliga risker för barn.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad informatoin

 

Kontakta oss

  • Sven-Erik Hillver, utredare, farmaci och bioteknologi
    Telefon: 018-17 48 26
  • Läkemedelsverkets pressansvarig
    Telefon: 018-18 36 25
    E-post: press@lakemedelsverket.se
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies