Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter

den 12 mars 2018

Läkemedelsverkets analyser visar att sköldkörtelprodukter avsedda för självmedicinering kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon eller inga sådana hormoner alls.

Läkemedelsverket har uppmärksammat att preparat med pulver från gris- eller kosköldkörtel ibland används utan kontakt med vården. För att undersöka det faktiska innehållet av sköldkörtelhormoner i sådana produkter genomfördes ett analysprojekt. Tre produkter inköpta via internet och två produkter som såldes som kosttillskott på den svenska marknaden analyserades. Analyserna visade att fyra produkter innehöll sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i nivåer som kan påverka kroppen, medan en produkt inte innehöll hormoner.

Egenvårdsbehandling med sköldkörtelhormon är förenad med onödiga risker och rekommenderas inte eftersom både för lite och för mycket sköldkörtelhormon kan ge svåra symtom. Diagnos behöver ställas på korrekt sätt med blodprov och behandlingen behöver följas upp. Läkemedelsverkets utredning visar att innehållet i produkter som inte godkänts som läkemedel är oförutsägbart.

Produkter som innehåller sköldkörtelpulver måste generellt vara godkända som läkemedel för att få säljas, eftersom sköldkörtel innehåller hormonerna T3 och T4 som används vid behandling av sjukdomen hypotyreos. Som en följd av projektet har Läkemedelsverket bedrivit tillsynsärenden som har lett till att ett antal produkter med sköldkörtelpulver inte längre finns till försäljning.

Hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)

  • Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen i kroppen. Det sker genom att sköldkörteln bildar hormon som kallas tyroxin (T4) och liotyronin (T3). Om sköldkörteln producerar för lite hormon så får man hypotyreos.
  • Exempel på symtom är trötthet eller mindre ork, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Man kan även få torr hud och torrt hår, förstoppning, viktökning, minnessvårigheter och ont i leder och muskler.
  • För att ställa diagnosen mäts hormonnivåerna i blodet.
  • Hypotyreos behandlas oftast genom att man ger syntetiskt framställt T4. Cirka 450 000 personer i Sverige behandlas med detta och oftast är behandlingen livslång.
  • Innan sköldkörtelhormon kunde framställas syntetiskt så behandlades hypotyreos med sköldkörtel från djur. Idag finns inga sådana preparat godkända som läkemedel i Sverige.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies