Läkemedelsverkets tidskrift nummer tre ute nu

den 19 oktober 2018

Utgåvan, som i dagarna landar hos 65 000 prenumeranter, har fokus på behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektion. Dessutom går att läsa om Läkemedelsverkets värdering av Alofisel, Angusta, Cytopoint, Mavenclad, Mydrane , Ocrevus, samt Omidria i nya monografier.

Övrigt innehåll berör exempelvis nya regler kring säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar samt uppdaterad behandlingsrekommendation för rörotit.

Information från Läkemedelsverket nr 3 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies