Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

den 30 januari 2018

Det förekommer uppgifter i media om att Läkemedelsverket skulle ha lagt ner utredningen om preventivmedels-appen Natural Cycles. Det stämmer inte. Utredningen går vidare i form av ett tillsynsärende där Läkemedelsverket nu begär in kompletterande uppgifter för att få en uppfattning om det finns brister i produkten, produktinformationen eller hur tillverkaren följer upp produktens prestanda och användning.

"Utredningen av preventivmedlet Natural Cycles är i allra högsta grad pågående. Vi har avslutat den första fasen där vi har begärt tillverkarens svar på olycksrapporterna. Nu går utredningen vidare till nästa steg som innebär att vi samlar in information för att kunna ta ställning till om det behövs några åtgärder. Bland annat vill vi se klinisk data, riskanalys och eftermarknadskontroll", säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket.

Bakgrunden till tillsynen är ett ökat antal rapporter från hälso- och sjukvården om oönskad graviditet vid användning av Natural Cycles. Preventivmedlets certifiering är utförd av tredje part och har inte tidigare granskats av Läkemedelsverket.

Om man som privatperson är orolig över eller har frågor om vilket preventivmedel som man bör använda ska man vända sig till vården för att få hjälp och råd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket
Telefon 072-584 35 42

Pressansvarig
018-18 36 25
press@mpa.se

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies