Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven

den 17 april 2018

Under mars och april har ett antal reklamationer och biverkningar för sköldkörtelläkemedlet Levaxin rapporterats. Läkemedelsverket har därför analyserat flera tillverkningssatser av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat sex olika tillverkningssatser av läkemedlet Levaxin, som innehåller den aktiva substansen levotyroxin. Syftet var att säkerställa att den aktiva substansen återfinns i den mängd som är deklarerad samt att den löses ut inom rätt tidsintervall.

Resultaten av analyserna visar att Levaxin uppfyller kvalitetskraven: tabletterna innehåller rätt aktiv substans, har rätt mängd av den aktiva substansen och den aktiva substansen löses ut inom godkänt tidsintervall.

– Vi kan i den här analysen inte se några brister i kvaliteten på läkemedlet Levaxin, säger Ann-Kristin Arvidsson, Läkemedelsverket. Vi råder de som upplever besvär i samband med behandling med Levaxin att vända sig till sin läkare.

De företag som har tillstånd att sälja ett läkemedel i Sverige blir regelbundet inspekterade av Läkemedelsverket eller annan läkemedelsmyndighet om företaget ligger utanför Sverige. Varje företag har ansvar för att kontrollera att varje enskild läkemedelssats klarar de kravspecifikationer som beslutats för läkemedlet. Läkemedelsverket genomför varje år laboratoriekontroller av ett antal läkemedel för att se att läkemedlen uppfyller ställda kvalitetskrav.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ann-Kristin Arvidsson, Läkemedelsverket, telefon 018-17 47 92

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies