Naloxonutredning föreslår tre förslag för ökad tillgänglighet

den 10 januari 2018

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen utrett förutsättningarna att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel och på så sätt minska dödligheten vid överdosering av heroin och andra opioider. Idag lämnades utredningen till regeringen.

Tre förslag för ökad tillgänglighet

I utredningen föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tre olika åtgärder för att göra naloxonläkemedel mer tillgängligt för personer i riskzonen för överdos, närstående och personal inom räddningstjänsten.

  • Att sjuksköterskor får rätt att skriva ut naloxonläkemedel.
  • Att det blir möjligt att lämna ut naloxonläkemedel vid förskrivningstillfället.
  • Att räddningstjänst får möjlighet att ge naloxonläkemedel i väntan på ambulans.

Naloxon – ett motgift mot heroin och andra opioider

Vid en överdos av heroin och andra opioider slutar kroppen andas. Naloxonläkemedel motverkar så kallad andningsdepression genom att konkurrera om samma receptorer i centrala nervsystemet som opioider.

Naloxon har använts sedan 40 år inom sjukvården till både barn och vuxna och är att anse som en välkänd och väletablerad behandlingsmetod vid heroin- eller annan opioidöverdos.

Kan naloxon missbrukas?

Naloxon har i sig inga morfinlika egenskaper och kan inte användas för missbruk. I frånvaro av opioider har naloxon i princip ingen egen effekt och relativt höga doser tolereras då utan allvarliga biverkningar.

Godkända naloxonläkemedel i Sverige

I Sverige finns sedan tidigare ett tillgängligt naloxonläkemedel för användning utanför hälso- och sjukvården. Den godkända produkten är en förfylld spruta med naloxon som ges i muskeln.

I november 2017 blev den första nasala beredningen (nässpray) av naloxon godkänd för marknadsföring i Sverige och övriga EU. Den finns idag inte tillgänglig i Sverige.

Vad händer nu?

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kommer var för sig att skicka ut förändringsförslag av de egna föreskrifterna på remiss. Eventuella förändringar genomförs efter remissförfarandet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carola Bardage, forskare
Läkemedel i användning
Tel: 072-213 28 50

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies