Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 9 mars 2018

Årets första nummer innehåller artiklar om läkemedelsanvändning, om hur Läkemedelsupplysningen arbetar, samt egenmedicinering med tyreoideaprodukter. Dessutom Läkemedelsverkets värdering av Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, samt Trimbow i nya monografier.

Bidl på framsidan av tidskriftenI två artiklar belyser vi olika aspekter av delbara tabletter. I den ena informerar vi om vad som gäller vid förskrivning och expediering på apotek av delbara tabletter. Den andra berättar om att Läkemedelsverkets laboratorium har deltagit i en stor europeisk studie för att analysera hur stor dosnoggrannheten är vid delning av tabletter som har bryt- eller krysskåra.

Laboratoriet har även undersökt några produkter med deklarerat innehåll av pulvriserad tyreoidea och kan konstatera att flera av dem innehåller nivåer av tyreoideahormoner som kan påverka kroppen. Det är viktigt att känna till då många svenska patienter väljer att egenmedicinera sig med tyreoideaprodukter inköpta via internet och alternativmedicinska behandlare.

Förutom publicering i tidskriften finns alla artiklar med i nyhetsbrevet Nytt från Läkemedelsverket, som utkommer varje vecka.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies