Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 15 juni 2018

Utgåvan har fokus på behandlingsrekommendationen för intravenös vätskebehandling till barn.

Bild på framsidan av tidskriftenFörutom behandlingsrekommendationen publiceras läkemedelsverkets värdering av Kevzara, Reagila, RoActemra, samt Veltassa i nya monografier.

Ytterligare notiser och nyheter är hämtade från Läkemedelsverkets webbplats och nyhetsbrev.

Bland annat om den nationella läkemedelsstrategin, risk för förgiftning av D-vitaminer, och Läkemedelsverkets arbete kring läkemedel och barn.

Förutom publicering i tidskriften finns allt material med i nyhetsbrevet Nytt från Läkemedelsverket, som utkommer varje måndag.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Telefon: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies