Ny föreskrift för utlämnandebegränsningar

den 1 februari 2018

Den 1 februari 2018 träder Läkemedelsverkets föreskrift (HSLF-FS 2017:74) om begränsning av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel i kraft. Den nya föreskriften påverkar dig som förskriver läkemedel med utlämnandebegränsning.

Förändringarna innefattar bland annat att neurologer från och med detta datum inte behöver söka dispens för att förordna läkemedel godkända för behandling av ADHD samt att möjligheten till delegeringen av narkotiska läkemedel godkända för behandling av opioidberoende ersätts av ett dispensförfarande. Delegeringar utförda före 1 februari 2018 berörs inte utan är giltiga den tid delegeringen avser.

För att underlätta fortsatt behandling har det i 5 § införts en regel om att det inte krävs specialistkompetens för läkaren vid rekvisition till kriminalvård eller sluten vård. I 5 § talas om läkare som rekvirerar. Det beror på regleringen i 6 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika: "Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läkare, tandläkare eller veterinär." Den regleringen gäller sedan tidigare och är oförändrad.

Frågor om sjuksköterskors hantering av läkemedel regleras inte i dessa föreskrifter.

Ytterligare information finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lv.se/dispens där du även hittar en vägledning till den nya föreskriften.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tomas Enoksson,
Kliniska prövningar och licenser
Tel:  072-222 12 80

Helena Ehlin
Kliniska prövningar och licenser
Tel: 018-16 77 01

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies