Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner

den 18 juni 2018

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner fasta på.

– Det här handlar om att hitta rätt behandling för hud- och mjukdelsinfektioner som behandlas inom öppenvården eller på äldreboenden. Ett av de viktigaste råden är att man i första hand ska använda betalaktamantibiotika om infektionen behöver antibiotikabehandlas, säger Pia Bylund, utredare, Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverket är antibiotikaresistens en ständigt närvarande fråga. Denna behandlingsrekommendation har tagits fram i samarbete med Nationell arbetsgrupp Strama och är en av flera behandlingsrekommendationer som tar fasta på rätt användning av antibiotika.

Fakta:

  • Omkring 11-16% av alla infektioner i primärvården 2008-2013 var hud- och mjukdelsinfektioner.
  • De vanligaste diagnoserna som föranleder antibiotikabehandling är ”ospecificerad hudinfektion”, hudinfektion av fästingbett, rosfeber och svinkoppor.
  • Mest förskriven antibiotika vid hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården är penicillin V, flukloxacillin, klindamycin och cefadroxil.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket:

 

Externa experter:

  • Stephan Stenmark, ordf i Nationell arbetsgrupp Strama, Smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting
    Telefon: 070-969 51 40
  • Katarina Hedin, docent, specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län
    Telefon: 076-132 90 19
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies