Restsituation för Tambocor Retard 100 mg

den 5 februari 2018

Det råder tillfällig brist på Tambocor Retard, depotkapsel 100 mg. Läkemedlet beräknas åter vara tillgängligt vecka 7. Tambocor används för behandling av vissa specifika hjärtarytmier. Patienter som riskerar att stå utan läkemedel rekommenderas att omgående kontakta sin läkare för bedömning.

I det enskilda fallet kan den kliniska konsekvensen bli stor om en patient står utan behandling även under en kortare tid. Det finns inget behandlingsalternativ som helt motsvarar Tambocor Retard depotkapsel 100 mg på marknaden. Konventionell tablett Tambocor 100 mg är ett alternativ till depotkapseln. Tambocor 100 mg tabletten kan i enskilda fall delas och doseras 50 mg 2 gånger dagligen. Patienter som riskerar att stå utan läkemedel rekommenderas att omgående kontakta sin läkare för bedömning. Vid ändring av medicineringen bör läkaren följa upp patienten.

Bristen berör ett begränsat antal patienter eftersom normaldoseringen för Tambocor Retard är 200 mg per dag, och depotkapsel 200 mg finns tillgängligt. Depotkapseln kan inte delas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies