Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas

den 23 april 2018

Läkemedelsverket har beslutat att återkalla rikslicensen för Fenylefrin APL.

Fenylefrin APL 10 mg/ml koncentrat till injektionsvätska, lösning innehåller den aktiva substansen fenylefrinhydroklorid. I Sverige finns ett godkänt läkemedel innehållande samma aktiva substans.

Läkemedelsverket anser att det inte är visat att det finns ett särskilt behov i hälso- och sjukvården av Fenylefrin APL 10 mg/ml koncentrat till injektionsvätska, lösning. Rikslicensen har därför återkallats.

Beslutet träder i kraft den 28 juni 2018 och innebär att Fenylefrin APL inte får tillhandahållas som lagerberedning. Extemporetillverkning är dock tillåten.

Ett läkemedel får säljas först om det godkänts för försäljning. Läkemedelsverket kan, för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i hälso- och sjukvården, ge tillstånd för försäljning av icke godkända apotekstillverkade läkemedel (lagerberedningar), s.k. rikslicens.

Ansökan om rikslicens ska göras för lagerberedningar som tillverkas i en mängd som överstiger 1000 förpackningar om året eller på begäran av Läkemedelsverket. Rikslicens kan beviljas om lagerberedningen är av god kvalitet, ändamålsenlig och inte kan ersättas av befintliga godkända läkemedel eller läkemedel tillgängliga via licens. Förnyad ansökan om rikslicens ska skickas in vart 5:e år.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta rikslicens@mpa.se

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Hanna Millbourn
Tel via växel: o18-17 46 00

E-post: rikslicens@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies