Risk för att duschstol Sorrentos beninfästning viker sig

den 23 januari 2018

Duschstolar av modellen Sorrento, tillverkade före den 1 juni 2016 av Invacare Aquatec, riskerar att gå sönder vid användning. Tillverkaren börjar åtgärda stolarna i samverkan med kunder i januari 2018.

Invacare Aquatec SorrentoLäkemedelsverket har tillsammans med tillverkaren Invacare Aquatec identifierat en risk med duschstolar av modellen Sorrento och som har tillverkats före 1 juni 2016. Duschstolens beninfästning kan vika sig under användning och orsaka att användaren faller till golvet och kan skada sig. Tillverkaren har fattat ett beslut om att genomföra en säkerhetsåtgärd på de produkter som är tillverkade före 1 juni 2016.

Ett trettiotal incidentrapporter har inkommit till Läkemedelsverket om att duschstolen Sorrentos beninfästning har vikt sig vilket har medfört att användare i vissa fall har skadat sig, Tillverkaren utför nu en säkerhetsåtgärd på marknaden genom att duschstolens sits ska bytas ut på berörda produkter. Detta sker i samverkan med kunder. Starten för säkerhetsåtgärden är i januari 2018 och alla duschstolar beräknas vara åtgärdade till sommaren 2018.

Antal produkter som berörs av återkallandet i Sverige är 7800 stycken och produkterna är till största delen upphandlade av landstingen i norra Sverige. Ett säkerhetsmeddelande om åtgärderna har skickats ut till berörda kunder.

Läkemedelsverket påpekar vikten av att följa tillverkarens anvisningar om underhåll och livslängd.

Tillverkaren har förändrat duschstolens konstruktion i senare produktion för att minska risken för att beninfästningen viker sig. Den förändrade konstruktionen började tillverkas i juni 2016 och inga incidentrapporter har inkommit gällande produkter tillverkade efter detta datum.

När det uppstår problem med en produkt är det viktigt att tillverkaren får reda på händelsen. Detta gäller även om ett fel är känt av tillverkaren sedan tidigare. Hälso- och sjukvården ska rapportera negativa händelser eller tillbud både till tillverkaren och till Läkemedelsverket enligt anvisningarna i SOSFS 2008:1. Patienter/konsumenter kontaktar i första hand hälso-och sjukvården/förskrivaren eller försäljaren för att man därifrån ska kunna föra information om det inträffade vidare.

Mer information om rapportering finns att läsa via länken i höger marginal. Rapporteringsblanketten kan också hämtas därifrån eller från webbplatsen hos IVO (Inspektion för vård och omsorg).

För mer information om tillverkarens åtgärder – följ länken till tillverkarens säkerhetsmeddelande i höger marginal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Invacare AB
Tel: 08-761 70 90

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies