Risk för doseringsfel - dra inte upp insulin med insulinspruta från trasig insulinpenna

den 22 januari 2018

Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin med insulinspruta ur en trasig insulinpenna. En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC.

PRAC:s granskning har visat att det finns risk för doseringsfel om insulin dras upp ur en förfylld insulinpenna, eller ur en cylinderampull för flergångspenna, för att ges med en insulinspruta. Detta gäller insulin med standardstyrka i cylinderampuller (för flergångspennor) och förfyllda pennor. Företagen är ålagda att uppdatera produktinformationen för berörda produkter.

I Sverige finns följande godkända läkemedelsprodukter som innehåller insulin:

Abasaglar, Actraphane, Actrapid, Apidra, Fiasp, Humalog, Insulatard, Insulin Lispro Sanofi, Insulin Human Winthrop, Insuman, Lantus, Levemir, Liprolog, Lusduna, Mixtard, NovoMix, NovoRapid, Protaphane, Ryzodeg, Suliqua, Toujeo, Tresiba, Xultophy 

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Vid uppdragning av insulin från en förfylld insulinpenna, med hjälp av en insulinspruta, riskeras doseringsfel. Till exempel kan doseringsfel uppstå genom att olika insulintyper förväxlas, doskonverteringen bli fel (speciellt vid olika styrkor av insulinet) eller att pennans dosprecision påverkas. Konsekvenserna av eventuella doseringsfel kan vara livshotande.

  • Sjukvårdspersonal uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.
  • Patienter bör informeras om hur de får tillgång till en ersättningspenna.
  • Patienter bör också informeras om när mer frekvent blodsockerkontroll kan behövas och när de ska uppsöka läkare.
  • Patienter uppmanas att, vid fel på pennan, prova att byta injektionsnål och/eller cylinderampull för flergångspennor. Om det misslyckas bör en ny penna användas.

Information till patienter

  • Dra inte upp insulin ur en trasig penna med en insulinspruta, då detta kan leda till att du inte får rätt mängd läkemedel.
  • Om du upplever problem med din insulinpenna kan du först prova att byta injektionsnål och/eller cylinderampull för flergångspennor. Om detta misslyckas bör en ny penna användas då man inte ska dra upp insulin ur en trasig penna.
  • Säkerställ att du har tillgång till en reservpenna, nålar och/eller cylinderampull för flergångspennor. Fråga din vårdcentral eller diabetsmottagning om du är osäker på hur du får tillgång till en reservpenna.
  • Vänd dig till din vårdcentral eller diabetsmottagning om du har frågor t.ex. om behov av tätare blodsockerkontroll eller om vilka situationer du kan behöva uppsöka vård.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

018 - 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies